Orangeri til kontorhus

Orangeri til kontorhus er et fritstående orangeri i Douglas tømmer, opført midt i en ny kommende beplantning med fokus på at styrke den lokale biodiversitet.

Billund, Orangeri, 160-7
Orangeri-til-kontorhus
Klik og se billedet i fuld størrelse

Orangeri til kontorhus

Orangeri til kontorhus er et fritstående orangeri i Dansk Douglas tømmer der er opført på udenoms arealerne, som er omlægges med en ny beplantning der har fokus på at styrke den lokale biodiversitet.

Orangeriet er tænkt som uformel kantine og mødelokale, med urter, små frugttræer samt køkkengrønt til frokostbordet.

Projektet begyndte med et møde mellem landskabsarkitekten, kontorhusets projektchef og Arte Glasbygs byggerådgiver, mødet blev starten til et nyt og spektakulært orangeriprojekt.

Orangeriet er opført som et fritstående orangeri på kontorhusets nordvestlige hjørne. Placeringen giver mulighed for sol tidlig morgen og sen aften. Midt på dagen er det muligt at sidde i skygge i halvdelen af orangeriet.

Fra orangeriet kan man glæde sig over den nye beplantning, der tager afsæt i hjemmehørende og lokaltilpassede planter, som øger chancen for at insekter, fugle og andre dyr kan finde levesteder, føde og yngle på området.

Sådan er orangeriet bygget

Det gennemgående tema i orangeriet er de gentagne brune rammespær, som komplementerer kontorhusets store brune facadeplanker.

Orangeriet er opført i massiv Douglas gran fra danske skove. Efter skovningen er træet tørret og efterfølgende forarbejdet på Arte Glasbygs værksted til rammespær, som er orangeriets bærende konstruktion.

Inden produktionen blev der opført en model (en mockup) i 1:1 af rammespærrene således bygherren kunne se sammenspillet med kontorhuset

Rammespærrene er udført med ind-slidsede stålplader i samlingerne. Stålpladerne er dornet sammen med træet, således samlingerne er momentstive og orangeriet kan udføres uden trækstænger på tværs i rummet.

Rammespærene er malet med en nøddebrun halvdækkende træbeskyttelse, svarende til de store facade planker på kontorhuset

Facade- og tagglasset er bygget direkte på rammespærrene for at opnå en enkel konstruktion.

Oplukkelige døre og vinduer er bygget ind mellem rammespærrene.

Oplukkelige facadevinduer og tagvinduer er styret af en automatik, der åbner og lukker efter den valgte temperatur.

Facadeglasset er 2-lags klar sikkerhedsglas og taget 2-lags varmedæmpende sikkerhedsglas.

Orangeriets sokkel er støbt med en ekstra høj støttemur mod nord og vest som en visuel forlængelse af læ-muren omkring træterrassen.

Orangeriets støttemur og terrassens læmur er beklædt med hårdttræ til svarende træterrassen.

Indvendigt er støttemuren beklædt med special fremstillede Douglas akustik paneler for at give en bedre akustik i orangeriet

Gulvet er lagt med fliser, som går igen på de omliggende udendørs arealer

Læs mere om Douglas gran som orangeriet er bygget af i vedhæftede link, men vær opmærksom på du så forlader Arte Glasbyg https://www.trae.dk/leksikon/douglasgran/