Tegnestuen

På tegnestuen hos Arte Glasbyg udarbejder vi alle byggeriets tegninger. Alle projekter tegnes med fokus på det eksisterende byggeri og den samlede harmoni.

Fra tilbud til tegning af byggeriet

Når tilbuddet er accepteret til ordre, starter arbejdet på tegnestuen. Her udarbejder vi tegningerne til byggeriet. Det nødvendige tegningsmateriale til et byggeri består typisk af plantegning, facadetegning, beskrivelse af materialevalg, situationsplan og kloakeringsplan. Skal tilbygningen opvarmes, udarbejdes der også en varmetabsberegning.

Når tegningerne er klar fra tegnestuen, indsendes de sammen med byggeansøgningsskemaet til kommunen.

Opmåling

Efter byggetilladelsen er givet til tilbygningen, sørger vi for opmåling af huset, således at produktionstegningerne kan udarbejdes efter de faktuelle forhold på byggepladsen.

Tegnestue

Efter opmålingen udarbejdes herefter de endelige produktionstegninger, som er de endelige tegninger af tilbygningen til værkstedet og håndværkerne på byggepladsen.

Produktion

Når vi er færdige med produktionstegningerne, kan selve produktionen af tilbygningen starte og arbejdet begynde på byggepladsen.

Efter udarbejdelse af tegninger og beregninger, starter næste fase. Her bygges konstruktionen på vores værksted.

Næste fase: Værksted