Tegnestue

Tegnestue

Arte Glasbyg har egen tegnestue og udarbejder alle byggeriets tegninger

Når tilbuddet er accepteret til ordre, udarbejder vi tegningerne til byggeriet. Det nødvendige tegningsmateriale til et byggeri består typisk af plantegning, facadetegning, beskrivelse af materialevalg, situationsplan og kloakeringsplan. Skal tilbygningen opvarmes, udarbejdes der også en varmetabsberegning.

Når tegningerne er klar, indsendes de sammen med byggeansøgningsskemaet til kommunen.

 

Opmåling
Efter byggetilladelsen er givet til tilbygningen, sørger vi for opmåling af huset, således at produktionstegningerne kan udarbejdes efter de faktuelle forhold på byggepladsen.

 

Tegnestue
Efter opmålingen udarbejdes herefter de endelige produktionstegninger, som er de endelige tegninger af tilbygningen til værkstedet og håndværkerne på byggepladsen.

 

Produktion
Når tegnestuen er færdig med produktionstegningerne, kan selve produktionen af tilbygningen starte og arbejdet begynde på byggepladsen.

 

Læs mere om tilbygningens næste fase under Værksted.

tegnestue